Hotel EXCELSIOR V Praze, Zlatnická ulice

Architektonicko stavební část dokumentace pro provedení stavby a změny stavby před dokončením.

Rok zpracování: 2014