Rekonstrukce čp. 886/4, ulice Záhorského, Praha 5

Studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační projektová dokumentace, investorsko inženýrská činnost, autorský dozor.

Rok zpracování: 2015