Seniorské bydlení

Architektonická studie k ověření zastavitelnosti území včetně odhadu finančních nákladů.

Rok zpracování: 2010