Zateplení objektu školy a výměna oken v Novém Městě nad Metují

Dokumentace  pro stavební povolení, investorsko – inženýrská činnost a autorský dozor.

Rok zpracování: 2016