ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni, Praha 5 Radlice – Vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu

Studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení, realizační projektová dokumentace, investorsko inženýrská činnost, autorský dozor.

Rok zpracování: 2016