improjekt

Rezidence Svatovítská
Mladá Boleslav, 2009
Rezidence Svatovítská
Na Kozině č.p. 1
Mladá Boleslav, 2009
Rezidence Svatovítská
Seniorské bydlení
Mladá Boleslav, 2010
Rezidence Svatovítská
Škoda Auto a.s. - jídelna M1
Mladá Boleslav, 2010
Rezidence Svatovítská
Vila v Michalovicích
Michalovice, 2011
Rezidence Svatovítská
Hotel Excelsior
Praha, 2014
Hotel Excelsior

Projektová kancelář

Projektová kancelář

Zajišťuje předprojektovou a realizační dokumentaci staveb, odborné a technické konzultace, stavebně technické a statické průzkumy.

Další informace

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Firma IM Projekt zajišťuje kompletní inženýrskou činnost od přípravy po realizaci stavby.

Další informace

Reprografické středisko

Reprografické středisko

Vlastníme externí velkoformátovou reprografii.

Další informace

Základní filozofií firmy je nabídnout zákazníkovi co nejširší škálu služeb v oblasti stavebnictví. To znamená od specifikace investičního záměru přes studii, předprojektovou a projektovou přípravu do fáze realizace stavby zakončenou kolaudací.

IM Projekt, spol. s r. o. nabízí vypracování: "Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií, §2 odst.1, písmeno m."