Hotel Smíchov

Projekt rekonstrukce hotelu a výstavby nového bloku v Praze Smíchov
Autorem návrhu a vizualizací je Studio Anarchitekt s.r.o.

Zajištěné služby:

  • DUR+DSP
  • DPS

Rok zpracování: 2020