Přestavba a půdní vestavba domu Na Kozině čp.1 , Mladá Boleslav

Dokumentace pro stavební povolení a součinnost při realizaci stavby stavebních úprav objektu Na Kozině čp. 1, Mladá Boleslav

Rok zpracování: 2009